AGREGAT 0–4 mm


Pesek 0–4 je grobi pesek zrnavosti 0–4 mm, pridobljen po postopku primarnega in sekundarnega drobljenja. Je popolnoma čist, brez organskih primesi. VHODNA SUROVINA: Svetlo siv dolomitiziran apnenec.

NAJBOLJŠI MATERIALI ZA NAJBOLJŠE GRADNJE

Izdelek ima certifikat kontrole proizvodnje (št. 1404-CPD-920)
in je nadzorovan s tekočo kontrolo v skladu s harmoniziranimi standardi.
Za izdelek ima kupec na razpolago CE informacijo o izdelku
in v primeru nakupa tudi Izjavo o skladnosti.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA